Privacy & Disclaimer

Caspers Natuurvoeding verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Evi Cypers op het emailadres info@caspersnatuurvoeding.be

Verwerkingsdoeleinden

Caspers Natuurvoeding verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Concreet hebben wij uw gegevens nodig om:

 • Bestellingen te voltooien (zowel via de website als mail)
 • Om extra vragen te stellen m.b.t. de levering van de goederen of indien er een wijziging zou doorgevoerd worden (bv. Andere datum,…)
 • Voor persoonlijk contact (een vraag, persoonlijk advies, retourzendingen, afspraak maken,…)

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Caspers Natuurvoeding geeft uw gegevens nooit door aan andere partijen, met uitzondering van de partijen die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening:

 • Onze betaalpartners: ING
 • Onze bezorgdienst: Sendmyparcel (Bpost of PostNL) of een andere externe transporteur
 • Ons klantenkaarsysteem: JOYN
 • De platformen: Woocommerce & Combell (email)
 • Facturatieprogramma: Compufact
 • Boekhouder: Het ondernemershuis Nijlen

In geen geval geven of verkopen wij jouw gegevens door aan partijen die niets te maken hebben met onze dienstverlening. Tenzij we een vermoeden van fraude hebben, dan komen wij onze meldingsplicht na.

Bewaren van de gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op het platform van WooCommerce. Zij zorgen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens op deze website.

Verder worden onze facturen gemaakt met ‘Compufact’. Hierin worden uw gegevens als klant bewaard om uw persoonlijke facturen op te stellen en per email naar u te verzenden.

Ook ons klantenkaartsysteem ‘JOYN’ houdt uw gegevens bij, zodat je als trouwe klant kan genieten van mooie kortingen en punten kunt sparen in ruil voor een beloning. Joyn zorgt voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens op hun website.

Wij hebben geen extern klantenbestand, waarop we jouw gegevens bijhouden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
De persoonlijke gegevens op de factuur (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zullen, zoals de wet voorschrijft, 7 jaar bewaard blijven (artikel 60 §§ 1 en 4 Wb. B.T.W. + Zie ook circulaire AAFisc Nr. 14/2014. Nr. E.T. 120.000 dd. 4 april 2014).

 • Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
 • De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
 • Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
 • Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@caspersnatuurvoeding.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort.

Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren.

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.